June 21, 2024

ଏସିରେ ରହିଲେ ତ୍ୱଚା ଉପରେ ପଡେ କି କି ପ୍ରଭାବ

1 min read

ଭୀଷଣ ଖରା, ଅସହ୍ୟ ଗରମ, ଖରାର ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଏସି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଘର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏସି ସର୍ବଦା ଚାଲିଥାଏ। ଏହାର ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆମକୁ ଖରାର ପ୍ରଭାବରୁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ଏହା ତ୍ୱଚା ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସିର ପବନରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚା ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଜାଣନ୍ତୁ..

ଏସିର ପବନରେ ଆଦ୍ରତା ନଥାଏ। ଫଳରେ ତ୍ୱଚାର ଆଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚା ଶୁଷ୍କ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଓଠ ଫାଟିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ଆଖି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତ୍ୱଚାର ଚମକ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *