June 17, 2024

ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ

1 min read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦିନ ଆସିବ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ରହିବ ନାହିଁ, ସେସବୁ ବଦଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯାନ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ, ଇଥାନଲ ପମ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ରହିବ ବୋଲି...